04 GEO Biuro Usług Geologicznych

ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź

Telefon: +48 601 553 104

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geologia budownictwa kubaturowego

Praca na rusztowaniu przy domu

Jedną z naszych flagowych specjalizacji jest geologia budownictwa kubaturowego. W tej materii wykonujemy więc badania podłoża gruntowego na etapie projektowania, wykonawstwa oraz monitoringu i kontroli geologiczno-geotechnicznych. Szczegółowy zakres naszych działań zawsze dopasowujemy do czynników charakterystycznych dla danej inwestycji. Wykonujemy wówczas m.in. niezbędne wiercenia, wykopy i sondowania, określamy parametry fizyko-mechaniczne i wytrzymałościowe gruntów podłoża zarówno według norm PN, jak i EN. Każde opracowanie zawiera także elementy hydrogeologii i proponowane rozwiązania dla potrzeb posadowienia.

 

Badania geologiczne gruntu

Badania geologiczne gruntu to proces, w którym określa się właściwości fizyko-mechaniczne, geologiczne i hydrologiczne podłoża gruntowego. Mogą być one przeprowadzane w celu określenia jego jednorodności i/lub zmienności, wytrzymałości, nośności oraz innych zjawisk i procesów geologicznych, które są istotne na etapie projektowania, budowy i późniejszego użytkowania danego obiektu.

 

Co wchodzi w zakres badania geologicznego gruntu?

  • wiercenia geologiczne (bose, rdzeniowe, rurowane) oraz sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPS, DPSH, SLVT) i/lub statyczne (CPT, CPT-u, sejsmiczne, dylatometryczne);
  • analiza makroskopowa gruntu – działanie to jest wstępną analizą właściwości fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego;
  • ocena rodzaju i składu gruntów – wraz z określeniem ich frakcji dominującej i frakcji podrzędnych oraz ewentualnymi domieszkami części organicznych;
  • badania laboratoryjne prób gruntu i wód gruntowych w celu określenia ich podstawowych parametrów wytrzymałościowych lub fizyko-mechanicznych i fizyko-chemicznych.

 

W jakim celu wykonuje się badania geologiczne na potrzeby budownictwa kubaturowego?

Badania geologiczne w przypadku obiektów kubaturowych są niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia całego procesu projektowego. Kwestia konieczności wykonywania badań jest także regulowana przez Prawo Budowlane i „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 2012, poz. 463)”. W ten sposób jesteśmy w stanie pozyskać informacje na temat gruntów podłoża oraz zweryfikować poziom wód gruntowych. Na tej podstawie projektant może później dopasować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, które dadzą pewność, iż obiekt będzie w pełni stabilny na etapie realizacji i użytkowania.