04 GEO Biuro Usług Geologicznych

ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź

Telefon: +48 601 553 104

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geologia budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego

Budowa miasta oraz drogi

Oferujemy szereg usług z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki na potrzeby budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego. Do naszych zadań należy sporządzanie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji z badań podłoża gruntowego i dokumentacji geologiczno-inżynierskich. W celu pozyskania niezbędnych informacji wykonujemy wiercenia geologiczne, sondowanie statyczne i dynamiczne oraz pełen zakres niezbędnych badań laboratoryjnych pobranych prób gruntu. Sporządzamy sprawozdania i ekspertyzy geologiczne z badań terenowych oraz laboratoryjnych.

 

Dokumentacja geologiczna i geotechniczna

Sporządzamy dokumentacje geologiczne i geotechniczne z zachowaniem precyzji i dokładności. Zawarte w nich informacje nie tylko wskazują na jakość i nośność gruntów, ale także umożliwiają dobór i zastosowanie odpowiedniego rozwiązania projektowego. Dokumentacja ta pozwala na dokładne określenie warunków geologicznych terenu oraz na uniknięcie problemów związanych z budową obiektów.

 

Czy badania geologiczne dla potrzeb budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego są niezbędne?

Zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 2012, poz. 463)” sporządzenie opinii geotechnicznej jest wymagane dla obiektów każdej kategorii geotechnicznej. Dla obiektów II kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego, a dla obiektów III kategorii dokumentację geologiczno-inżynierską. Oznacza to więc, że nasze działania są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz do podjęcia wiążących działań związanych z realizacją założeń projektowych.